فروش مغازه

img
img
img
img
shape
shape

جزئیات

قیمت هر متر (تومان)
قیمت کل (تومان)

اطلاعات

بدنه

سنگ
سرامیک
غیره

ملکیت

ملک
سر قفلی
هر دو

سرویس

دارد
ندارد

کف

سرامیک
سنگ
غیره

-

آب
گاز شهری
پارکینگ
انباری
آسانسور
سرایدار
تعداد خط تلفن


آگهی و تبلیغات طلایی

بالا
>