نتایج جستجوی فایلهای خرید و فروش آپارتمان

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<63446مورد یافت شد>>
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۴/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 8
محله این آپارتمان: مدائن
متراژ: ۹۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۱/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 3
محله این آپارتمان: آفریقا(جردن)
متراژ: ۸۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۱/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: حومه تهران
محله این آپارتمان: مارلیک
متراژ: ۱۴۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۱/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 11
محله این آپارتمان: ولیعصر(عج)
متراژ: ۵۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۱/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 2
محله این آپارتمان: ستارخان
متراژ: ۱۰۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۱/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 7
محله این آپارتمان: مدنی(نظام آباد)
متراژ: ۴۲
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۱/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 1
محله این آپارتمان: ولیعصر(عج)
متراژ: ۶۱
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۰/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: حومه تهران
محله این آپارتمان: اسلامشهر
متراژ: ۴۶
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۸/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 5
محله این آپارتمان: شهرزیبا
متراژ: ۱۰۳
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۸/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 12
محله این آپارتمان: 15خرداد
متراژ: ۶۴
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۸/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 18
محله این آپارتمان: یافت آباد
متراژ: ۶۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۵/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 10
محله این آپارتمان: جیحون
متراژ: ۵۷
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>