نتایج جستجوی فایلهای خرید و فروش آپارتمان

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<69197مورد یافت شد>>
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 22
محله این آپارتمان: چیتگر
متراژ: ۸۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 5
محله این آپارتمان: کوی فردوس
متراژ: ۸۱
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 2
محله این آپارتمان: سعادت آباد
متراژ: ۱۳۲
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 5
محله این آپارتمان: جنت آباد
متراژ: ۱۴۳
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 22
محله این آپارتمان: شهرک صدرا
متراژ: ۱۶۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 11
محله این آپارتمان: جمهوری
متراژ: ۸۷
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 8
محله این آپارتمان: فدک
متراژ: ۹۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 10
محله این آپارتمان: هاشمی
متراژ: ۸۶
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۲/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 7
محله این آپارتمان: سپاه
متراژ: ۵۳
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۲/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 4
محله این آپارتمان: تهرانپارس
متراژ: ۱۹۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۲/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 5
محله این آپارتمان: کوی فردوس
متراژ: ۷۳.۵۴
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۲/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 11
محله این آپارتمان: جمالزاده
متراژ: ۹۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>