نتایج جستجوی فایلهای خرید و فروش آپارتمان

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<61951مورد یافت شد>>
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۴/۰۶/۱۴۰۰
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 1
محله این آپارتمان: کامرانيه
متراژ: ۱۶۱
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۳/۰۶/۱۴۰۰
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: حومه تهران
محله این آپارتمان: شهر جدید اندیشه
متراژ: ۹۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۳۱/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 7
محله این آپارتمان: مدنی(نظام آباد)
متراژ: ۴۹
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۳۱/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 18
محله این آپارتمان: خلیج فارس
متراژ: ۸۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۳۱/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 13
محله این آپارتمان: تهران نو
متراژ: ۶۳
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۳۱/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 2
محله این آپارتمان: درکه
متراژ: ۱۵۳
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۳۰/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 11
محله این آپارتمان: جمهوری
متراژ: ۵۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۳۰/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 15
محله این آپارتمان: مشیریه
متراژ: ۱۴۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۳۰/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 3
محله این آپارتمان: دیباجی
متراژ: ۱۱۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۳۰/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 11
محله این آپارتمان: جمهوری
متراژ: ۸۸
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۳۰/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 11
محله این آپارتمان: جمهوری
متراژ: ۳۹
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۳۰/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 11
محله این آپارتمان: آذربایجان
متراژ: ۵۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>