نتایج جستجوی فایلهای خرید و فروش آپارتمان

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<53078مورد یافت شد>>
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 10
محله این آپارتمان: کارون
متراژ: ۴۶
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 4
محله این آپارتمان: حکیمیه
متراژ: ۱۲۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 17
محله این آپارتمان: خزانه فلاح
متراژ: ۴۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 3
محله این آپارتمان: آفریقا(جردن)
متراژ: ۷۳
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 1
محله این آپارتمان: اقدسیه
متراژ: ۳۰۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 11
محله این آپارتمان: وحدت اسلامی
متراژ: ۸۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 11
محله این آپارتمان: وحدت اسلامی
متراژ: ۶۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: حومه تهران
محله این آپارتمان: لواسان
متراژ: ۲۰۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 22
محله این آپارتمان: شهرک راه آهن
متراژ: ۱۲۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۲/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 9
محله این آپارتمان: استاد معین
متراژ: ۵۱
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۲/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: حومه تهران
محله این آپارتمان: شهریار
متراژ: ۷۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۲/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 6
محله این آپارتمان: امیرآباد-کارگر شمالی
متراژ: ۲۵۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>