نتایج جستجوی فایلهای خرید و فروش آپارتمان

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<54451مورد یافت شد>>
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۷/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 11
محله این آپارتمان: سلسبیل
متراژ: ۵۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۶/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 1
محله این آپارتمان: نیاوران
متراژ: ۴۷۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۶/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 21
محله این آپارتمان: شهرک آزادی
متراژ: ۸۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۶/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 1
محله این آپارتمان: زعفرانيه
متراژ: ۵۴۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۶/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: حومه تهران
محله این آپارتمان: اسلامشهر
متراژ: ۶۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۶/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: حومه تهران
محله این آپارتمان: اسلامشهر
متراژ: ۶۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۶/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 6
محله این آپارتمان: یوسف آباد
متراژ: ۹۷
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۶/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: حومه تهران
محله این آپارتمان: شهر جدید اندیشه
متراژ: ۱۴۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۶/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: حومه تهران
محله این آپارتمان: اسلامشهر
متراژ: ۹۱
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۶/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 10
محله این آپارتمان: خوش
متراژ: ۵۷
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۶/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 2
محله این آپارتمان: شهرک قدس(غرب)
متراژ: ۲۲۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۵/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 10
محله این آپارتمان: کمیل
متراژ: ۵۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>