نتایج جستجوی فایلهای خرید و فروش آپارتمان

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<56949مورد یافت شد>>
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۳/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: حومه تهران
محله این آپارتمان: پردیس
متراژ: ۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۳/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 6
محله این آپارتمان: امیرآباد-کارگر شمالی
متراژ: ۷۲
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۳/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 4
محله این آپارتمان: تهرانپارس
متراژ: ۱۲۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۳/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 7
محله این آپارتمان: سپاه
متراژ: ۶۳
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۳/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 10
محله این آپارتمان: جی
متراژ: ۴۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۳/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 5
محله این آپارتمان: جنت آباد
متراژ: ۹۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۳/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 6
محله این آپارتمان: یوسف آباد
متراژ: ۶۹
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۳/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 8
محله این آپارتمان: گلبرگ
متراژ: ۴۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۳/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 5
محله این آپارتمان: سازمان برنامه
متراژ: ۱۳۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۲/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 7
محله این آپارتمان: سپاه
متراژ: ۶۳
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۲/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 4
محله این آپارتمان: مجیدیه
متراژ: ۴۰۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۲/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 3
محله این آپارتمان: آفریقا(جردن)
متراژ: ۶۲
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>