نتایج جستجوی فایلهای خرید و فروش آپارتمان

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<60989مورد یافت شد>>
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۲/۰۴/۱۴۰۰
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 4
محله این آپارتمان: تهرانپارس
متراژ: ۵۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۲/۰۴/۱۴۰۰
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 3
محله این آپارتمان: دیباجی
متراژ: ۹۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۲/۰۴/۱۴۰۰
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 22
محله این آپارتمان: شهرک راه آهن
متراژ: ۱۰۸
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۲/۰۴/۱۴۰۰
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 4
محله این آپارتمان: تهرانپارس
متراژ: ۵۳
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۲/۰۴/۱۴۰۰
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 5
محله این آپارتمان: پونک
متراژ: ۶۸
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۱/۰۴/۱۴۰۰
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 15
محله این آپارتمان: شوش
متراژ: ۷۸
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۱/۰۴/۱۴۰۰
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 11
محله این آپارتمان: آذربایجان
متراژ: ۸۶
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۱/۰۴/۱۴۰۰
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 1
محله این آپارتمان: اقدسیه
متراژ: ۱۲۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۱/۰۴/۱۴۰۰
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 1
محله این آپارتمان: سوهانک
متراژ: ۹۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۱/۰۴/۱۴۰۰
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 1
محله این آپارتمان: ازگل
متراژ: ۹۲
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۱/۰۴/۱۴۰۰
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 17
محله این آپارتمان: امام زاده حسن
متراژ: ۴۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۱/۰۴/۱۴۰۰
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 7
محله این آپارتمان: اندیشه
متراژ: ۹۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>