نتایج جستجوی فایلهای خرید و فروش آپارتمان

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<68414مورد یافت شد>>
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۷/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 5
محله این آپارتمان: شهرک اکباتان
متراژ: ۸۲
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۷/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 10
محله این آپارتمان: کمیل
متراژ: ۵۷
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۷/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 22
محله این آپارتمان: دریاچه خلیج فارس
متراژ: ۱۲۳
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۷/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه:
محله این آپارتمان:
متراژ: ۱۱۲
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۷/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 2
محله این آپارتمان: کوي نصر(گيشا)
متراژ: ۱۴۸
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۷/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 4
محله این آپارتمان: تهرانپارس
متراژ: ۵۳
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۷/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 4
محله این آپارتمان: هروی
متراژ: ۱۸۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 2
محله این آپارتمان: صادقيه
متراژ: ۵۷
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 4
محله این آپارتمان: هروی
متراژ: ۲۰۳
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 14
محله این آپارتمان: درودیان
متراژ: ۴۹
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 4
محله این آپارتمان: تهرانپارس
متراژ: ۷۴
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 4
محله این آپارتمان: کاظم آباد
متراژ: ۹۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>