نتایج جستجوی فایلهای خرید و فروش آپارتمان

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<55319مورد یافت شد>>
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۸/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: حومه تهران
محله این آپارتمان: شهر قدس
متراژ: ۶۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۸/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 5
محله این آپارتمان: جنت آباد
متراژ: ۱۱۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۸/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: حومه تهران
محله این آپارتمان: رودهن
متراژ: ۲۱۲
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۸/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: حومه تهران
محله این آپارتمان: پرند
متراژ: ۱۷۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۸/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 22
محله این آپارتمان: چیتگر
متراژ: ۱۰۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 5
محله این آپارتمان: پونک
متراژ: ۶۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 10
محله این آپارتمان: امام خمینی
متراژ: ۸۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 9
محله این آپارتمان: شمشیری
متراژ: ۵۴
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 10
محله این آپارتمان: امام خمینی
متراژ: ۳۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: حومه تهران
محله این آپارتمان: شهریار
متراژ: ۸۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 8
محله این آپارتمان: آیت
متراژ: ۷۸
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 3
محله این آپارتمان: پارک ملت
متراژ: ۲۱۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>