نتایج جستجوی فایلهای خرید و فروش آپارتمان

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<52666مورد یافت شد>>
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۶/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 15
محله این آپارتمان: خاوران
متراژ: ۵۱
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۶/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 2
محله این آپارتمان: طرشت
متراژ: ۷۴
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۶/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 2
محله این آپارتمان: صادقيه
متراژ: ۱۲۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۶/۰۶/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 1
محله این آپارتمان: فرمانيه
متراژ: ۱۶۶
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۶/۰۶/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 6
محله این آپارتمان: جلالیه
متراژ: ۹۹
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۶/۰۶/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 21
محله این آپارتمان: شهرک آزادی
متراژ: ۷۱
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۶/۰۶/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: حومه تهران
محله این آپارتمان: شهر قدس
متراژ: ۵۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۶/۰۶/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 18
محله این آپارتمان: شهرک ولیعصر
متراژ: ۵۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۶/۰۶/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: حومه تهران
محله این آپارتمان: رودهن
متراژ: ۶۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۶/۰۶/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 7
محله این آپارتمان: سبلان جنوبی
متراژ: ۵۶
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۶/۰۶/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 10
محله این آپارتمان: بریانک
متراژ: ۷۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۶/۰۶/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 22
محله این آپارتمان: شهرک راه آهن
متراژ: ۳۰۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>