نتایج جستجوی فایلهای خرید و فروش آپارتمان

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<63015مورد یافت شد>>
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۷/۰۴/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 8
محله این آپارتمان: مجیدیه
متراژ: ۴۲
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۴/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 15
محله این آپارتمان: خاوران
متراژ: ۷۹
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۴/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 18
محله این آپارتمان: خلیج فارس
متراژ: ۵۷
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۴/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 1
محله این آپارتمان: مینی سیتی
متراژ: ۱۲۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۴/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 1
محله این آپارتمان: شهرک نفت
متراژ: ۱۱۲
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۴/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 18
محله این آپارتمان: خلیج فارس
متراژ: ۵۷
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۴/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 10
محله این آپارتمان: بریانک
متراژ: ۱۱۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۴/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 3
محله این آپارتمان: دروس
متراژ: ۱۴۹
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۴/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 13
محله این آپارتمان: تهران نو
متراژ: ۱۴۱
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۵/۰۴/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 1
محله این آپارتمان: دزاشيب
متراژ: ۱۱۲
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۵/۰۴/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 21
محله این آپارتمان: تهرانسر
متراژ: ۹۸
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۵/۰۴/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 22
محله این آپارتمان: شهرک راه آهن
متراژ: ۱۰۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>