نتایج جستجوی فایلهای خرید و فروش آپارتمان

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<54028مورد یافت شد>>
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۷/۰۱/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 2
محله این آپارتمان: ستارخان
متراژ: ۱۴۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۷/۰۱/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 1
محله این آپارتمان: قيطريه
متراژ: ۲۰۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۷/۰۱/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 5
محله این آپارتمان: جنت آباد
متراژ: ۱۴۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۵/۰۱/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 15
محله این آپارتمان: دولت آّباد
متراژ: ۸۴
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۵/۰۱/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: حومه تهران
محله این آپارتمان: رودهن
متراژ: ۲۰۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۵/۰۱/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 22
محله این آپارتمان: چیتگر
متراژ: ۲۷۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۵/۰۱/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 6
محله این آپارتمان: دکترفاطمی
متراژ: ۲۱۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۴/۰۱/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 2
محله این آپارتمان: شهرآرا
متراژ: ۸۷
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۴/۰۱/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 7
محله این آپارتمان: معلم
متراژ: ۴۶
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۲/۰۱/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 5
محله این آپارتمان: جنت آباد
متراژ: ۷۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۲/۰۱/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: حومه تهران
محله این آپارتمان: مهرشهر
متراژ: ۱۴۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۲/۰۱/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: حومه تهران
محله این آپارتمان: گلشهر
متراژ: ۱۲۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>