نتایج جستجوی فایلهای خرید و فروش آپارتمان

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<59205مورد یافت شد>>
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۸/۱۲/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 1
محله این آپارتمان: گلابدره
متراژ: ۱۳۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۸/۱۲/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 4
محله این آپارتمان: تهرانپارس
متراژ: ۳۷
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۸/۱۲/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 4
محله این آپارتمان: پاسداران
متراژ: ۱۱۶
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۸/۱۲/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 2
محله این آپارتمان: شهرک قدس(غرب)
متراژ: ۱۱۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۸/۱۲/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 8
محله این آپارتمان: نارمک
متراژ: ۶۶
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۸/۱۲/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 5
محله این آپارتمان: جنت آباد
متراژ: ۸۳
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۷/۱۲/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 6
محله این آپارتمان: امیرآباد-کارگر شمالی
متراژ: ۱۰۸
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۷/۱۲/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 7
محله این آپارتمان: سهروردی
متراژ: ۹۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۷/۱۲/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 1
محله این آپارتمان: ازگل
متراژ: ۱۰۷
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۷/۱۲/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 10
محله این آپارتمان: بریانک
متراژ: ۵۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۷/۱۲/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 9
محله این آپارتمان: هاشمی
متراژ: ۶۷
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۷/۱۲/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 4
محله این آپارتمان: تهرانپارس
متراژ: ۷۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>