نتایج جستجوی فایلهای خرید و فروش آپارتمان

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<53568مورد یافت شد>>
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۱/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 10
محله این آپارتمان: رودکی
متراژ: ۶۸
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۱/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 19
محله این آپارتمان: شهرک شریعتی
متراژ: ۹۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۱/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 6
محله این آپارتمان: یوسف آباد
متراژ: ۱۲۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۱/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: حومه تهران
محله این آپارتمان: شهر جدید اندیشه
متراژ: ۵۳
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۱/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 21
محله این آپارتمان: تهرانسر
متراژ: ۶۶
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۱/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 11
محله این آپارتمان: کارگرجنوبی
متراژ: ۶۶
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۱/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: حومه تهران
محله این آپارتمان: شهریار
متراژ: ۴۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۲/۱۱/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 22
محله این آپارتمان: چیتگر
متراژ: ۱۵۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۲/۱۱/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 6
محله این آپارتمان: یوسف آباد
متراژ: ۱۲۶
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۲/۱۱/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 4
محله این آپارتمان: شمس آباد
متراژ: ۱۲۷
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۲/۱۱/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 5
محله این آپارتمان: شهران
متراژ: ۷۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۲/۱۱/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 5
محله این آپارتمان: شهران
متراژ: ۹۱
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>