نتایج جستجوی فایلهای رهن و اجاره مغازه

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<13433مورد یافت شد>>
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۷/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: حافظ
متراژ: ۱۴۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۵/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: حسینیه ارشاد
متراژ: ۱۹
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۵/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: معلم
متراژ: ۴۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۲/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: تهرانپارس
متراژ: ۴۳
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۱/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: مارلیک
متراژ: ۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۰/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: پاسداران
متراژ: ۸۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۹/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 21
محله: تهرانسر
متراژ: ۱۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۹/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: رجایی شهر(گوهردشت)
متراژ: ۳۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۸/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 13
محله: تهران نو
متراژ: ۱۲۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۷/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: فردیس
متراژ: ۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۷/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: شمیران نو
متراژ: ۱۱۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۷/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 8
محله: مدنی(نظام آباد)
متراژ: ۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>