نتایج جستجوی فایلهای رهن و اجاره مغازه

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<14388مورد یافت شد>>
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۰/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: ستارخان
متراژ: ۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۰/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: آزادی
متراژ: ۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۰/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: میرداماد
متراژ: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۴/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: شهرزیبا
متراژ: ۴۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۴/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: سعادت آباد
متراژ: ۳۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: فرحزادی
متراژ: ۱۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: انقلاب
متراژ: ۱۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۹/۱۰/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: مرزداران
متراژ: ۱۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۹/۱۰/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: مرزداران
متراژ: ۱۶۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۷/۱۰/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: شهر جدید اندیشه
متراژ: ۲۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۷/۱۰/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: دروس
متراژ: ۲۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۴/۱۰/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: اسکندری
متراژ: ۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>