نتایج جستجوی فایلهای رهن و اجاره مغازه

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<13267مورد یافت شد>>
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۱/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: مطهری
متراژ: ۱۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۷/۱۰/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: پل رومی
متراژ: ۱۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۷/۱۰/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: آفریقا(جردن)
متراژ: ۷۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۴/۱۰/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: آفریقا(جردن)
متراژ: ۵۱
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۲/۱۰/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: مارلیک
متراژ: ۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۸/۱۰/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: مارلیک
متراژ: ۱۹
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۶/۱۰/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: سعادت آباد
متراژ: ۴۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۳/۱۰/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 22
محله: چیتگر
متراژ: ۱۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۳/۱۰/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: ونک
متراژ: ۲۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۰/۱۰/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: بازار
متراژ: ۶
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۰/۱۰/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 15
محله:
متراژ: ۲۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۰/۱۰/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 22
محله: چیتگر
متراژ: ۱۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>