نتایج جستجوی فایلهای رهن و اجاره مغازه

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<14165مورد یافت شد>>
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۸/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: سيدخندان
متراژ: ۲۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۸/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: نیاوران
متراژ: ۳۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: ناصرخسرو
متراژ: ۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: صابونچی(مهناز)
متراژ: ۱۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 15
محله: مشیریه
متراژ: ۱۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۲/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: بهارستان
متراژ: ۱۹
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۲/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 8
محله: نارمک
متراژ: ۲۱
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۲/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 21
محله: تهرانسر
متراژ: ۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۲/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 21
محله: تهرانسر
متراژ: ۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۹/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: شوش
متراژ: ۲۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۹/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 8
محله: نارمک
متراژ: ۱۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۸/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: سعادت آباد
متراژ: ۱۳
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>