نتایج جستجوی فایلهای رهن و اجاره مغازه

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<14313مورد یافت شد>>
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۴/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 14
محله: دولاب
متراژ: ۲۶
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۴/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: فرحزاد
متراژ: ۱۸۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۳/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: لویزان
متراژ: ۳۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۳/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 8
محله: نارمک
متراژ: ۴۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۳/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: بازار
متراژ: ۹
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۱/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۱۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۸/۰۶/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 9
محله: هاشمی
متراژ: ۱۲۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۸/۰۶/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 14
محله: شکوفه
متراژ: ۴۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۶/۰۶/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: دکترفاطمی
متراژ: ۱۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۶/۰۶/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: کرج
متراژ: ۳۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۶/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 13
محله: نيروي هوايي
متراژ: ۲۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۶/۰۶/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: کوي نصر(گيشا)
متراژ: ۷۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>