نتایج جستجوی فایلهای رهن و اجاره مغازه

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<15024مورد یافت شد>>
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۰/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: شمس آباد
متراژ: ۹۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۰/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: هروی
متراژ: ۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۸/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: شهرک امید
متراژ: ۱۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۶/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: تهرانپارس
متراژ: ۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۴/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: شهید عراقی
متراژ: ۶۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۳/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: سعدی
متراژ: ۹
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۳/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: لاله زارنو
متراژ: ۵۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۳/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 8
محله: نارمک
متراژ: ۲۳
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۸/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: جمالزاده
متراژ: ۱۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 22
محله: چیتگر
متراژ: ۴۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 13
محله: نيروي هوايي
متراژ: ۳۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۳/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: نیاوران
متراژ: ۲۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>