نتایج جستجوی خرید و فروش خانه زمین کلنگی تهران

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<26403مورد یافت شد>>
item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۱۵/۰۶/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: سایر
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۵۰۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۱۵/۰۶/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: سایر
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۵۶۹
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۱۵/۰۶/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: سایر
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۴۹۱
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۳۰/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 17
محله: خزانه فلاح
متراژ بنا: ۷۷
متراژ زمین: ۵۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۳۰/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: دماوند
متراژ بنا: ۲۷۰
متراژ زمین: ۵۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۳۰/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: ورامین
متراژ بنا: ۲۰۰۰
متراژ زمین: ۴۷۰۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۹/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: لواسان
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۵۶۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۹/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: فردوسی
متراژ بنا: ۷۵
متراژ زمین: ۱۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۹/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: حسین آباد
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۲۳۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۹/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 14
محله: بلوار نبرد
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۱۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: جنت آباد
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۴۳۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: امیریه
متراژ بنا: ۹۱
متراژ زمین: ۷۶
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>