نتایج جستجوی فایلهای رهن و اجاره خانه ، کلنگی و مستغلات

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<5447مورد یافت شد>>
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۲/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: مولوی
متراژ بنا: ۱۰۰
متراژ زمین: ۱۴۳
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۱۱/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: هروی
متراژ بنا: ۷۰
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۸/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 21
محله: تهرانسر
متراژ بنا: ۵۰
متراژ زمین: ۷۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۸/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: امین حضور
متراژ بنا: ۳۰۰
متراژ زمین: ۲۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۱/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: شهرک پرواز
متراژ بنا: ۱۵۰
متراژ زمین: ۱۷۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۸/۱۲/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: سبلان شمالی
متراژ بنا: ۵۵
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۷/۱۲/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: مجیدیه
متراژ بنا: ۲۰۰۰
متراژ زمین: ۵۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۷/۱۲/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: مجیدیه
متراژ بنا: ۲۰۰۰
متراژ زمین: ۵۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۵/۱۲/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: دربند
متراژ بنا: ۱۵۰
متراژ زمین: ۴۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۲/۱۱/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: نامجو(گرگان)
متراژ بنا: ۷۶
متراژ زمین: ۱۱۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۰/۱۱/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 10
محله: بریانک
متراژ بنا: ۶۹
متراژ زمین: ۱۱۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۱۳/۱۱/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 8
محله: تهران نو
متراژ بنا: ۱۸۰
متراژ زمین: ۷۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>