نتایج جستجوی فایلهای رهن و اجاره خانه ، کلنگی و مستغلات

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<5245مورد یافت شد>>
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۶/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: جوادیه
متراژ بنا: ۱۰۰
متراژ زمین: ۱۴۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۴/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: سوهانک
متراژ بنا: ۴۸۰
متراژ زمین: ۲۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۲/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 10
محله: جی
متراژ بنا: ۴۰
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۱/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: حکیمیه
متراژ بنا: ۵۰۰
متراژ زمین: ۱۲۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۹/۱۰/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: سایر
متراژ بنا: ۹۰
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۵/۱۰/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ بنا: ۱۰۰
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۱۷/۱۰/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: جماران
متراژ بنا: ۵۵۰
متراژ زمین: ۶۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۱۱/۱۰/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: شوش
متراژ بنا: ۶۰
متراژ زمین: ۶۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۱۱/۱۰/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: کرج
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۱۳۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۰/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 10
محله: جی
متراژ بنا: ۶۰
متراژ زمین: ۶۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۱/۱۰/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 14
محله: پيروزي
متراژ بنا: ۶۶
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۹/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 16
محله: نازی آباد
متراژ بنا: ۱۱۰
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>