نتایج جستجوی فایلهای رهن و اجاره خانه ، کلنگی و مستغلات

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<5215مورد یافت شد>>
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۱۴/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: دروازه شمیران
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۶۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۱۴/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: شوش
متراژ بنا: ۱۱۰
متراژ زمین: ۱۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۱۴/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 10
محله: هاشمی
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۷۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۱۴/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 18
محله: شادآباد
متراژ بنا: ۸۳
متراژ زمین: ۱۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۸/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: تهرانپارس
متراژ بنا: ۱۴۰
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۲/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: پردیس
متراژ بنا: ۳۶۰
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۲/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 15
محله: خاوران
متراژ بنا: ۶۰
متراژ زمین: ۱۰۶
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۱۴/۰۶/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: شمیران نو
متراژ بنا: ۱۰۰
متراژ زمین: ۱۵۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۴/۰۶/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: تهرانپارس
متراژ بنا: ۲۰۰
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۳/۰۶/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: شهرک قدس(غرب)
متراژ بنا: ۶۰۰
متراژ زمین: ۲۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۵/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: امیرآباد-کارگر شمالی
متراژ بنا: ۷۰۰
متراژ زمین: ۵۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۵/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 22
محله: شهرک راه آهن
متراژ بنا: ۸۰۰
متراژ زمین: ۵۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>