نتایج جستجوی فایلهای رهن و اجاره خانه ، کلنگی و مستغلات

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<5032مورد یافت شد>>
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: خالد اسلامبولی(وزرا)
متراژ بنا: ۱۲۰۰
متراژ زمین: ۶۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: فرشته
متراژ بنا: ۷۹۰
متراژ زمین: ۳۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: ولنجک
متراژ بنا: ۴۵۰
متراژ زمین: ۳۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۱/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: فرشته
متراژ بنا: ۷۹۰
متراژ زمین: ۳۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۱/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 13
محله: تهران نو
متراژ بنا: ۱۳۵
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۰/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: ستاری
متراژ بنا: ۱۳۰
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۰/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: ورامین
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۸۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۰/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: آفریقا(جردن)
متراژ بنا: ۱۱۰۰
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۰/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: کوی فردوس
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۲۰۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۰/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: سوهانک
متراژ بنا: ۶۰
متراژ زمین: ۱۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۱۹/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: رباط کریم
متراژ بنا: ۴۰
متراژ زمین: ۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۱۷/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 18
محله: بزرگراه آزادگان
متراژ بنا: ۱۰۰
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>