نتایج جستجوی فایلهای رهن و اجاره آپارتمان و آپارتمان های اجاره ای

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<55628مورد یافت شد>>
item

رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۶/۰۴/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 15
محله: افسریه
متراژ: ۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۴/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 14
محله: آهنگ(محلاتی)
متراژ: ۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۴/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: جنت آباد
متراژ: ۱۰۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۴/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: ولیعصر(عج)
متراژ: ۸۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۴/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: یوسف آباد
متراژ: ۱۴۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۴/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: سنگلج
متراژ: ۹۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۴/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: چیذر
متراژ: ۱۱۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۴/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 8
محله: مجیدیه
متراژ: ۹۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۱/۰۴/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: کامرانيه
متراژ: ۳۷۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۱/۰۴/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: توحید
متراژ: ۹۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۱/۰۴/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: جلفا
متراژ: ۱۰۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۱/۰۴/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: منیریه
متراژ: ۶۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>