نتایج جستجوی فایلهای فروش مغازه

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<19951مورد یافت شد>>
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۹/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: فرجام
متراژ: ۵۶
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: جنت آباد
متراژ: ۱۳.۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۶/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 19
محله: شهرک شریعتی
متراژ: ۳۳۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۶/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: بهارستان
متراژ: ۱۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 20
محله: شهرری
متراژ: ۶۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: شهرک نفت
متراژ: ۱۳
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: جنت آباد
متراژ: ۱۳.۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 9
محله: هاشمی
متراژ: ۱۱۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 9
محله: آزادی
متراژ: ۲۳
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: لواسان
متراژ: ۲۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 19
محله: نعمت آباد
متراژ: ۹
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: بهار
متراژ: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>