نتایج جستجوی فایلهای فروش مغازه

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<19630مورد یافت شد>>
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۶/۰۱/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: اقدسیه
متراژ: ۲۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۶/۰۱/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: انقلاب
متراژ: ۳۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۶/۰۱/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: انقلاب
متراژ: ۹۶
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۱/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: دیباجی
متراژ: ۳۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۱/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: بازار
متراژ: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۱/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: ولیعصر(عج)
متراژ: ۴۳
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۱/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 17
محله: امام زاده حسن
متراژ: ۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۱/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: کریمخان
متراژ: ۱۳۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۱/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: طرشت
متراژ: ۴۹
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۱/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: کوي نصر(گيشا)
متراژ: ۳۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۱/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: سعادت آباد
متراژ: ۱۱۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۲/۰۱/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 16
محله: تند گویان
متراژ: ۳۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>