نتایج جستجوی فایلهای فروش مغازه

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<19057مورد یافت شد>>
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۶/۰۵/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 22
محله: شهرک راه آهن
متراژ: ۱۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۶/۰۵/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: ورامین
متراژ: ۵۱
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۵/۰۵/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: کرج
متراژ: ۲۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۴/۰۵/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: رباط کریم
متراژ: ۱۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۴/۰۵/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 8
محله: مدنی(نظام آباد)
متراژ: ۵۹
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۴/۰۵/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: تهرانپارس
متراژ: ۷۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۴/۰۵/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: شمس آباد
متراژ: ۴۶۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۴/۰۵/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: سعدی
متراژ: ۲۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۳/۰۵/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 17
محله: امام زاده حسن
متراژ: ۱۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۳/۰۵/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 9
محله: شمشیری
متراژ: ۲۱
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۳/۰۵/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: شهر جدید اندیشه
متراژ: ۱۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۳/۰۵/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: امیریه
متراژ: ۴۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>