نتایج جستجوی فایلهای فروش مغازه

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<20237مورد یافت شد>>
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۸/۰۹/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۷۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۷/۰۹/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: کوي نصر(گيشا)
متراژ: ۱۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۳/۰۹/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: بازار
متراژ: ۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۳/۰۹/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: ونک
متراژ: ۱۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۱/۰۹/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: کوی فردوس
متراژ: ۱۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۳۰/۰۸/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: جمهوری
متراژ: ۱۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۸/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: جمهوری
متراژ: ۳۶
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۸/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: ولیعصر(عج)
متراژ: ۸۱
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۸/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 10
محله: هاشمی
متراژ: ۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۸/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: ستارخان
متراژ: ۷۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۱/۰۸/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: رسالت
متراژ: ۸۳
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۱/۰۸/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: بهارستان
متراژ: ۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>