نتایج جستجوی فایلهای فروش مغازه

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<20850مورد یافت شد>>
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۸/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: هنگام
متراژ: ۳۶
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 8
محله: گلبرگ
متراژ: ۱۶۳
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: ولیعصر(عج)
متراژ: ۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۶/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: بازار
متراژ: ۱۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: تهرانپارس
متراژ: ۵۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 20
محله: 13ابان
متراژ: ۹۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: بازار
متراژ: ۱۵۳
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: میرداماد
متراژ: ۱۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۱/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: جمهوری
متراژ: ۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۱/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: جمهوری
متراژ: ۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۱/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: جمهوری
متراژ: ۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۹/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: صادقيه
متراژ: ۲۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>