نتایج جستجوی فایلهای فروش مغازه

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<19221مورد یافت شد>>
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۸/۰۷/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: هروی
متراژ: ۱۷۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۷/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: مهرشهر
متراژ: ۱۹۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۷/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 8
محله: سمنگان
متراژ: ۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۶/۰۷/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: تهرانپارس
متراژ: ۲۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۶/۰۷/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: کرج
متراژ: ۱۱۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۷/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۴۱
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۷/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: شهریار
متراژ: ۱۰۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۷/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 18
محله: شادآباد
متراژ: ۳۱
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۷/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: پرند
متراژ: ۳۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۷/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 21
محله: تهرانسر
متراژ: ۲۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۷/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: هشتگرد
متراژ: ۱۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۷/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: ولیعصر(عج)
متراژ: ۱۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>