نتایج جستجوی فایلهای فروش مغازه

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<19447مورد یافت شد>>
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۴/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: مولوی
متراژ: ۳۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۴/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: ری
متراژ: ۹
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۴/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 15
محله: مسعودیه
متراژ: ۲۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۴/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: بازار
متراژ: ۲۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: سعادت آباد
متراژ: ۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: جمهوری
متراژ: ۱۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۲/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: امیرآباد-کارگر شمالی
متراژ: ۲۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۲/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: صادقيه
متراژ: ۱۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۹/۱۰/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: شهر قدس
متراژ: ۱۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۹/۱۰/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: شهر قدس
متراژ: ۱۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۹/۱۰/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: امیرآباد-کارگر شمالی
متراژ: ۲۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۹/۱۰/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: مولوی
متراژ: ۳۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>