نتایج جستجوی فایلهای فروش مغازه

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<18719مورد یافت شد>>
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۲/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: شهر قدس
متراژ: ۴۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۱/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: شهر قدس
متراژ: ۱۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۰/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 19
محله: عبدل آباد
متراژ: ۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۰/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 18
محله: شادآباد
متراژ: ۳۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۹/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 15
محله: افسریه
متراژ: ۲۰۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۹/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 15
محله: افسریه
متراژ: ۱۵.۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۹/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: ورامین
متراژ: ۱۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۷/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 20
محله: شهرری
متراژ: ۱۷۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۷/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: شهر جدید اندیشه
متراژ: ۲۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۷/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 14
محله: پيروزي
متراژ: ۱۶
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۷/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: ورامین
متراژ: ۱۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۶/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: ورامین
متراژ: ۲۹
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>