نتایج جستجوی فایلهای فروش مغازه

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<21011مورد یافت شد>>
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: حافظ
متراژ: ۸۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۲/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: آذربایجان
متراژ: ۱۳
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۷/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: لاله زار
متراژ: ۷۶
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۷/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: شهران
متراژ: ۴۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۷/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 8
محله: نارمک
متراژ: ۱۳
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۶/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: هنگام
متراژ: ۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۴/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: شهران
متراژ: ۴۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۴/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: فردوسی
متراژ: ۱۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۳/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: شمیران نو
متراژ: ۲۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۸/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله:
متراژ: ۱۶
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: سيدخندان
متراژ: ۳۴۱
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۳/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 21
محله: تهرانسر
متراژ: ۲۶
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>