نتایج جستجوی فایلهای فروش مغازه

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<18926مورد یافت شد>>
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۵/۰۳/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۵/۰۳/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: فرجام
متراژ: ۴۳۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۴/۰۳/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 13
محله: امام حسين(ع)
متراژ: ۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۴/۰۳/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: هفت تیر
متراژ: ۴۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۴/۰۳/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: بهارستان
متراژ: ۲۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۴/۰۳/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: بازار
متراژ: ۲۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۴/۰۳/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 18
محله: یافت آباد
متراژ: ۹
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۳/۰۳/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 13
محله: امام حسين(ع)
متراژ: ۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۳/۰۳/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: اقدسیه
متراژ: ۲۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۳/۰۳/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: شهر جدید اندیشه
متراژ: ۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۳/۰۳/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۲/۰۳/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 13
محله: امام حسين(ع)
متراژ: ۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>