نتایج جستجوی فایلهای رهن و اجاره اداری

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<18004مورد یافت شد>>
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۰۷/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 19
محله: عبدل آباد
متراژ: ۳۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: دانشگاه تهران
متراژ: ۳۷۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۰۵/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: فلسطین
متراژ: ۳۷۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۰۳/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: کریمخان
متراژ: ۶۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۰۳/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: حافظ
متراژ: ۸۱
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۰۳/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: سعادت آباد
متراژ: ۵۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۰۳/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: رباط کریم
متراژ: ۷۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۰۳/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: شهرآرا
متراژ: ۷۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۰۲/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: هفت تیر
متراژ: ۶۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۳۰/۰۸/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: سعادت آباد
متراژ: ۳۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۲۹/۰۸/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 8
محله: فدک
متراژ: ۱۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۲۸/۰۸/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: کوی فردوس
متراژ: ۱۶۹
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>