نتایج جستجوی فایلهای رهن و اجاره اداری

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<16263مورد یافت شد>>
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: ولیعصر(عج)
متراژ: ۱۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: آفریقا(جردن)
متراژ: ۱۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۰۲/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: هفت تیر
متراژ: ۱۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۰۲/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: هفت تیر
متراژ: ۱۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۰۱/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: دانشگاه تهران
متراژ: ۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۰۱/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 16
محله: رجایی
متراژ: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۰۱/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: ونک
متراژ: ۱۳۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۰۱/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: صادقيه
متراژ: ۹۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۰۱/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: سهروردی
متراژ: ۷۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۰۱/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: کامرانيه
متراژ: ۱۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۲۹/۱۰/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: هفت تیر
متراژ: ۱۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۲۸/۱۰/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: سهروردی
متراژ: ۷۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>