نتایج جستجوی فایلهای رهن و اجاره اداری

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<17058مورد یافت شد>>
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۰۲/۰۳/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 15
محله: افسریه
متراژ: ۵۶
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۰۲/۰۳/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: ولیعصر(عج)
متراژ: ۹۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۳۱/۰۲/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: سعادت آباد
متراژ: ۶۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۳۱/۰۲/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: ونک
متراژ: ۶۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۳۱/۰۲/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: قائم مقام فراهانی
متراژ: ۸۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۳۱/۰۲/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: سعادت آباد
متراژ: ۱۵۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۳۱/۰۲/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: آفریقا(جردن)
متراژ: ۱۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۳۱/۰۲/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: جمهوری
متراژ: ۱۱۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۳۰/۰۲/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 14
محله: آهنگ(محلاتی)
متراژ: ۱۴۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۲۹/۰۲/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: زعفرانيه
متراژ: ۸۱
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۲۹/۰۲/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 8
محله: فدک
متراژ: ۱۸۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۲۸/۰۲/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: سلسبیل
متراژ: ۴۹
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>