نتایج جستجوی فایلهای فروش اداری

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<14081مورد یافت شد>>
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۷/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: توانیر(عباسپور)
متراژ: ۷۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: جمهوری
متراژ: ۱۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: ونک
متراژ: ۵۰۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۵/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: آفریقا(جردن)
متراژ: ۹۳
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۵/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: مقدس اردبیلی
متراژ: ۱۱۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۳/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: اشرفی اصفهانی
متراژ: ۵۱
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۳/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: صادقيه
متراژ: ۸۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۳/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 9
محله: استاد معین
متراژ: ۱۲۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۲/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: ولیعصر(عج)
متراژ: ۴۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۲/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: انقلاب
متراژ: ۶۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۱/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: بنی هاشم
متراژ: ۱۱۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۱/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 22
محله: چیتگر
متراژ: ۱۱۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>