نتایج جستجوی فایلهای فروش اداری

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<13495مورد یافت شد>>
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۱۰/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: بهارستان
متراژ: ۷۶۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۸/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 22
محله: چیتگر
متراژ: ۸۹
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۵/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: تجريش
متراژ: ۵۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۵/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله:
متراژ: ۵۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۲/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: زعفرانيه
متراژ: ۱۱۳
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۲/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: سيدخندان
متراژ: ۱۰۱
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۲/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: بلوارکشاورز
متراژ: ۱۰۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۲/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: الهيه
متراژ: ۲۱
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۶/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: ستارخان
متراژ: ۱۶۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۶/۰۶/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: سازمان برنامه
متراژ: ۶۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۶/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: کرج
متراژ: ۸۹
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۶/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: کوی فردوس
متراژ: ۱۶۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>