نتایج جستجوی فایلهای فروش اداری

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<13619مورد یافت شد>>
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۱۰/۰۳/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 18
محله: خلیج فارس
متراژ: ۱۴۳
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۱۰/۰۳/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 22
محله: دریاچه خلیج فارس
متراژ: ۱۳۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۱۰/۰۳/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: بازار
متراژ: ۱۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۹/۰۳/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: آذربایجان
متراژ: ۱۰۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۸/۰۳/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: یوسف آباد
متراژ: ۱۲۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۸/۰۳/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: ونک
متراژ: ۱۶۱
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۸/۰۳/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: فردوسی
متراژ: ۱۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۸/۰۳/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: جمهوری
متراژ: ۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۷/۰۳/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: خرمشهر(آپادانا)
متراژ: ۱۰۱
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۷/۰۳/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: آفریقا(جردن)
متراژ: ۱۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۳/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: انقلاب
متراژ: ۱۹۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۴/۰۳/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: قيطريه
متراژ: ۵۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>