نتایج جستجوی فایلهای فروش اداری

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<13948مورد یافت شد>>
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۷/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: پیچ شمیران
متراژ: ۴۸.۴۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: جمهوری
متراژ: ۲۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: بهار
متراژ: ۱۱۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۵/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 13
محله: پيروزي
متراژ: ۱۱۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۳/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: آفریقا(جردن)
متراژ: ۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۲/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: جمهوری
متراژ: ۵۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۲/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: جمهوری
متراژ: ۱۷۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۱/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 13
محله: امام حسين(ع)
متراژ: ۵۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۹/۰۸/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 8
محله: نارمک
متراژ: ۴۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۹/۰۸/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: هروی
متراژ: ۳۶
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۸/۰۸/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: یوسف آباد
متراژ: ۱۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۸/۰۸/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: لاله زار
متراژ: ۱۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>