نتایج جستجوی خرید و فروش خانه زمین کلنگی تهران

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<25785مورد یافت شد>>
item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۸/۱۲/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: زعفرانيه
متراژ بنا: ۱۰۰۰
متراژ زمین: ۷۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۷/۱۲/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: اختیاریه
متراژ بنا: ۱۷۰
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۶/۱۲/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: آفریقا(جردن)
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۱۰۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۵/۱۲/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: شهرک ژاندارمري
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۳۱۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۵/۱۲/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: مولوی
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۳۸۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۵/۱۲/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: دماوند
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۱۴۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۵/۱۲/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: زعفرانيه
متراژ بنا: ۱۰۰۰
متراژ زمین: ۷۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۴/۱۲/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: ظفر(دستگردی)
متراژ بنا: ۱۶۰
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۴/۱۲/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: نیاوران
متراژ بنا: ۱۸۰
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۴/۱۲/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 15
محله: افسریه
متراژ بنا: ۸۰
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۴/۱۲/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: کرج
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۲۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۲/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: دولت
متراژ بنا: ۲۰۰
متراژ زمین: ۱۳۶
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>