نتایج جستجوی خرید و فروش خانه زمین کلنگی تهران

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<27736مورد یافت شد>>
item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۲/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: شهید عراقی
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۲۴۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۱۷/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: فرحزاد
متراژ بنا: ۸۰
متراژ زمین: ۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۱۶/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: کرج
متراژ بنا: ۱۰۰
متراژ زمین: ۱۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۱۴/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: امیریه
متراژ بنا: ۳۰۰
متراژ زمین: ۱۸۱
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۱۳/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: شمیران نو
متراژ بنا: ۱۲۰
متراژ زمین: ۹۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۸/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 8
محله: فدک
متراژ بنا: ۷۸
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۸/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: سایر
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۱۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۸/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: جمهوری
متراژ بنا: ۷۵
متراژ زمین: ۱۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۱/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 9
محله: استاد معین
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۷۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۱/۰۱/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: صادقيه
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۷۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۴/۱۲/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: پردیس
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۲۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۲/۱۲/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: خاک سفید
متراژ بنا: ۱۲۰
متراژ زمین: ۱۹۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>