نتایج جستجوی خرید و فروش خانه زمین کلنگی تهران

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<26667مورد یافت شد>>
item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۴/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 15
محله: هاشم آباد
متراژ بنا: ۶۰
متراژ زمین: ۸۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۴/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: اسلامشهر
متراژ بنا: ۱۲۰۰
متراژ زمین: ۳۵۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۴/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 18
محله: شهرک ولیعصر
متراژ بنا: ۲۲۶
متراژ زمین: ۹۶
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۴/۰۴/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: گاندی
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۵۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۴/۰۴/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: دماوند
متراژ بنا: ۳۰۰
متراژ زمین: ۵۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۴/۰۴/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 8
محله: رسالت
متراژ بنا: ۳۰۰
متراژ زمین: ۲۰۶
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۳/۰۴/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: اسکندری
متراژ بنا: ۵۰۰
متراژ زمین: ۲۱۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۲/۰۴/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 13
محله: تهران نو
متراژ بنا: ۹۷
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۳۱/۰۳/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: پامنار
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۱۵۱
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۳۰/۰۳/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: مهرشهر
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۴۶۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۳۰/۰۳/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: پاسداران
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۶۳۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۳۰/۰۳/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: شهرک واوان
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۲۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>