نتایج جستجوی فایلهای نیاز به رهن و اجاره مسکن

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<3913مورد یافت شد>>
item

نیاز به رهن و اجاره اداری


تاریخ ثبت: ۰۸/۰۹/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله:
متراژ: ۱۰۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره اداری


تاریخ ثبت: ۰۵/۰۹/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: کردستان
متراژ: ۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۸/۰۸/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 16
محله:
متراژ: ۵۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۷/۰۸/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۱۰۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره مغازه


تاریخ ثبت: ۱۰/۰۶/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: یوسف آباد
متراژ: ۱۰۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۳۰/۰۴/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 9
محله: استاد معین
متراژ: ۵۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۰۶/۰۴/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۵۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره اداری


تاریخ ثبت: ۱۸/۰۳/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 10
محله: کمیل
متراژ: ۱۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره مستغلات


تاریخ ثبت: ۱۸/۰۳/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 18
محله: شهرک ولیعصر
متراژ بنا: ۸۰
متراژ زمین: ۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۱۴/۰۳/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 16
محله: بخارایی
متراژ: ۵۵
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره اداری


تاریخ ثبت: ۲۴/۰۲/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: جنت آباد
متراژ: ۹
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۹/۰۱/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 22
محله:
متراژ: ۱۱۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>