نتایج جستجوی فایلهای نیاز به رهن و اجاره مسکن

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<3922مورد یافت شد>>
item

نیاز به رهن و اجاره اداری


تاریخ ثبت: ۱۹/۱۲/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 10
محله: نواب صفوی
متراژ: ۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۱۰/۱۲/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۶۵
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره مستغلات


تاریخ ثبت: ۰۷/۱۲/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۱۰۰۰۰۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۹/۱۰/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۲۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره مستغلات


تاریخ ثبت: ۲۴/۱۰/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: ولیعصر(عج)
متراژ بنا: ۱۰۰
متراژ زمین: ۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۰/۰۹/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۱۰۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره اداری


تاریخ ثبت: ۱۹/۰۹/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: ستارخان
متراژ: ۱۵۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره اداری


تاریخ ثبت: ۱۹/۰۹/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 10
محله: نواب صفوی
متراژ: ۸۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره اداری


تاریخ ثبت: ۱۴/۰۹/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: زعفرانيه
متراژ: ۱۴۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره اداری


تاریخ ثبت: ۰۸/۰۹/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله:
متراژ: ۱۰۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره اداری


تاریخ ثبت: ۰۵/۰۹/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: کردستان
متراژ: ۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۸/۰۸/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 16
محله:
متراژ: ۵۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>