نتایج جستجوی فایلهای نیاز به رهن و اجاره مسکن

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<3842مورد یافت شد>>
item

نیاز به رهن و اجاره اداری


تاریخ ثبت: ۱۲/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: ستارخان
متراژ: ۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۱۱/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: پرند
متراژ: ۶۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۰۸/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله:
متراژ: ۵۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۳۰/۰۸/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۵۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۴/۰۸/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: پاسداران
متراژ: ۱۲۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۲/۰۸/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۱۰۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره اداری


تاریخ ثبت: ۲۲/۰۸/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: تهرانپارس
متراژ: ۱۵۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۱/۰۸/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۸۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۱/۰۸/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: سبلان شمالی
متراژ: ۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۰۷/۰۸/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: سيدخندان
متراژ: ۴۵
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۰۴/۰۸/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۶۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۰۲/۰۸/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۴۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>