نتایج جستجوی فایلهای رهن و اجاره مغازه

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<14401مورد یافت شد>>
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۱/۱۲/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: حسین آباد
متراژ: ۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۱/۱۲/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: سپاه
متراژ: ۲۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۴/۱۲/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: شهریار
متراژ: ۸۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۷/۱۲/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 13
محله: نيروي هوايي
متراژ: ۹
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۴/۱۲/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 8
محله: دردشت
متراژ: ۴۱
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۶/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: شمیران نو
متراژ: ۱۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۳/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: ونک
متراژ: ۱۵۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۲/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: سهروردی
متراژ: ۴۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۶/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: هروی
متراژ: ۱۶۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۵/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: شهرک قدس(غرب)
متراژ: ۱۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۴/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: ونک
متراژ: ۱۵۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۳/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 15
محله: بیسیم
متراژ: ۱۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>