نتایج جستجوی فایلهای رهن و اجاره مغازه

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<14348مورد یافت شد>>
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: کارگرجنوبی
متراژ: ۲۶
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۸/۰۹/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: عباس آباد
متراژ: ۱۶
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۸/۰۹/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: اسلامشهر
متراژ: ۲۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۸/۰۹/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: بهار
متراژ: ۱۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۷/۰۹/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: قلهک
متراژ: ۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۲/۰۹/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: ولیعصر(عج)
متراژ: ۹۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۲/۰۹/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 16
محله: راه آهن
متراژ: ۳۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۳۰/۰۸/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 16
محله: نازی آباد
متراژ: ۳
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۸/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: ازگل
متراژ: ۳۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۸/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 10
محله: کمیل
متراژ: ۱۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۸/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 22
محله: چیتگر
متراژ: ۳۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۷/۰۸/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: امیرکبیر
متراژ: ۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>