نتایج جستجوی فایلهای رهن و اجاره مغازه

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<15063مورد یافت شد>>
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۷/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 22
محله: چیتگر
متراژ: ۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۵/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: هروی
متراژ: ۱۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۵/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 22
محله: چیتگر
متراژ: ۲۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۴/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 13
محله: صفا
متراژ: ۱۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۱/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 15
محله: افسریه
متراژ: ۲۶
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۱/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 22
محله: شهرک راه آهن
متراژ: ۴۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۱/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 22
محله: سرو آزاد
متراژ: ۲۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۳۱/۰۲/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: نامجو(گرگان)
متراژ: ۲۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۳۱/۰۲/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 10
محله: کارون
متراژ: ۸۱
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۳۰/۰۲/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 13
محله: نيروي هوايي
متراژ: ۱۸۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۳۰/۰۲/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: شوش
متراژ: ۲۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره مغازه


تاریخ واگذاری: ۳۰/۰۲/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: تجريش
متراژ: ۲۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>