نتایج جستجوی فایلهای نیاز به خرید مسکن

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<2150مورد یافت شد>>
item

نیاز به خرید مستغلات


تاریخ ثبت: ۲۹/۰۳/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ بنا: ۱۰۰۰
متراژ زمین: ۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۱۴/۰۳/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: پردیس
متراژ: ۸۷
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۵/۰۸/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۸۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید مستغلات


تاریخ ثبت: ۱۹/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۲۰۴
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۰۳/۰۴/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: طرشت
متراژ: ۶۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۸/۰۳/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 22
محله:
متراژ: ۸۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید اداری


تاریخ ثبت: ۰۲/۰۳/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: ستارخان
متراژ: ۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۱۸/۰۲/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: ظفر(دستگردی)
متراژ: ۸۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۵/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۳/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 18
محله: شادآباد
متراژ: ۶۵
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۲/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۵۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید ویلا


تاریخ ثبت: ۱۷/۱۰/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: شهر قدس
متراژ بنا: ۶۰
متراژ زمین: ۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>