نتایج جستجوی فایلهای نیاز به خرید مسکن

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<2133مورد یافت شد>>
item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۰۷/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 19
محله: نعمت آباد
متراژ: ۹۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید اداری


تاریخ ثبت: ۰۵/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید اداری


تاریخ ثبت: ۲۷/۰۷/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله:
متراژ: ۳۰۰۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۰۷/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: بازار
متراژ: ۴۸
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۱۷/۰۵/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: تهرانپارس
متراژ: ۸۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۸/۰۷/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: پردیس
متراژ: ۹۹
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۸/۰۷/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: سعادت آباد
متراژ: ۱۷۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۰۷/۰۷/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: مجیدیه
متراژ: ۴۷
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید مستغلات


تاریخ ثبت: ۲۴/۰۶/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: کرج
متراژ بنا: ۷۰
متراژ زمین: ۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۰۶/۰۴/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۷۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۷/۰۲/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: سلسبیل
متراژ: ۴۵
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۰۸/۰۱/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: اسلامشهر
متراژ: ۶۵
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>