نتایج جستجوی فایلهای فروش اداری

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<13876مورد یافت شد>>
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۸/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: سيدخندان
متراژ: ۸۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: بلوارکشاورز
متراژ: ۱۴۳
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۲/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: ونک
متراژ: ۶۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۱/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: بازار
متراژ: ۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۰/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: رسالت
متراژ: ۷۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۱۷/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 8
محله: نارمک
متراژ: ۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۱۲/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: فرشته
متراژ: ۱۰۱
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۱۲/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 14
محله: آهنگ(محلاتی)
متراژ: ۴۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۱۱/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: بلوارکشاورز
متراژ: ۱۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۱۰/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 22
محله: شهرک راه آهن
متراژ: ۲۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۹/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: دکترفاطمی
متراژ: ۱۱۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۸/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: فردوسی
متراژ: ۱۲۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>