نتایج جستجوی فایلهای فروش اداری

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<13446مورد یافت شد>>
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۷/۰۴/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: میرداماد
متراژ: ۴۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۳/۰۴/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: سهروردی
متراژ: ۸۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۳/۰۴/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: جنت آباد
متراژ: ۹۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۲/۰۴/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: ویلا(نجات الهی)
متراژ: ۶۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۳۰/۰۳/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: قيطريه
متراژ: ۱۰۶
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۹/۰۳/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: فرشته
متراژ: ۱۰۳
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۳/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 9
محله: آزادی
متراژ: ۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۳/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: داوودیه
متراژ: ۷۹
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۳/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: طالقانی
متراژ: ۶۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۳/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: سعدی
متراژ: ۱۵۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۱/۰۳/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: هفت تیر
متراژ: ۹۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۱۹/۰۳/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: سپاه
متراژ: ۸۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>