نتایج جستجوی فایلهای فروش اداری

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<12649مورد یافت شد>>
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۸/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: ستارخان
متراژ: ۷۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۸/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 14
محله: آهنگ(محلاتی)
متراژ: ۸۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۸/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: جمهوری
متراژ: ۹۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۷/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: سهروردی
متراژ: ۶۹
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: کوي نصر(گيشا)
متراژ: ۸۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: آفریقا(جردن)
متراژ: ۸۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۵/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: پاسداران
متراژ: ۱۶۶
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۵/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: آفریقا(جردن)
متراژ: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۵/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: ونک
متراژ: ۱۶۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۵/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: سيدخندان
متراژ: ۱۱۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۵/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: سعدی
متراژ: ۹۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۵/۰۹/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: بهارستان
متراژ: ۱۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>