نتایج جستجوی فایلهای فروش اداری

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<12448مورد یافت شد>>
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: فلسطین
متراژ: ۷۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۶/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: قائم مقام فراهانی
متراژ: ۱۰۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: الهيه
متراژ: ۱۴۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: اسکندری
متراژ: ۱۰۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: یوسف آباد
متراژ: ۵۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: بومهن
متراژ: ۲۳۱
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: پردیس
متراژ: ۱۰۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: ستارخان
متراژ: ۲۲۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: اسلامشهر
متراژ: ۱۷۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۲/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: انقلاب
متراژ: ۳۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۲/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 14
محله: پيروزي
متراژ: ۸۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۲/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: توحید
متراژ: ۱۲۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>