نتایج جستجوی فایلهای فروش اداری

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<14031مورد یافت شد>>
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۵/۱۲/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: فرمانيه
متراژ: ۱۱۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۵/۱۲/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: دزاشيب
متراژ: ۱۸۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۴/۱۲/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: نیاوران
متراژ: ۱۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۴/۱۲/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: اجاره دار-خواجه نظام
متراژ: ۵۳۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۴/۱۲/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: اشرفی اصفهانی
متراژ: ۱۱۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۲/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 8
محله: نارمک
متراژ: ۱۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۲/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: هفت تیر
متراژ: ۷۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۲/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: قيطريه
متراژ: ۵۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۲/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: آیت اله کاشانی
متراژ: ۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۲/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: اشرفی اصفهانی
متراژ: ۱۰۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۸/۱۱/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: شریعتی
متراژ: ۷۶
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۷/۱۱/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: امیرآباد-کارگر شمالی
متراژ: ۱۱۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>