نتایج جستجوی فایلهای فروش اداری

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<13557مورد یافت شد>>
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۱۱/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 10
محله: مالک اشتر
متراژ: ۹۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۱۰/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: مطهری
متراژ: ۷۳
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۶/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: کاووسیه
متراژ: ۱۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: سيدخندان
متراژ: ۸۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 8
محله: نارمک
متراژ: ۱۲۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: بهارستان
متراژ: ۹۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۰۲/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: نیاوران
متراژ: ۱۵۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۹/۱۰/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: زعفرانيه
متراژ: ۴۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۷/۱۰/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: سيدخندان
متراژ: ۱۲۱
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۴/۱۰/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: ستارخان
متراژ: ۷۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۲/۱۰/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: میرزای شیرازی
متراژ: ۴۹
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
فروش اداری

فروش اداری


تاریخ واگذاری: ۲۱/۱۰/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: صابونچی(مهناز)
متراژ: ۲۱۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>