نتایج جستجوی فایلهای رهن و اجاره خانه ، کلنگی و مستغلات

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<5197مورد یافت شد>>
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۷/۰۴/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 21
محله: جاده قدیم کرج-فتح
متراژ بنا: ۱۸۰۰
متراژ زمین: ۵۰۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۲/۰۴/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: پامنار
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۳۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۱/۰۳/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: دزاشيب
متراژ بنا: ۲۵۰
متراژ زمین: ۲۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۱۹/۰۳/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: میرزای شیرازی
متراژ بنا: ۳۰۰
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۱۸/۰۳/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: تهرانپارس
متراژ بنا: ۷۵
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۳/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: سپاه
متراژ بنا: ۶۵۰
متراژ زمین: ۱۶۷۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۵/۰۳/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: مدنی(نظام آباد)
متراژ بنا: ۵۰
متراژ زمین: ۹۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۲/۰۳/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 8
محله: مدنی(نظام آباد)
متراژ بنا: ۱۰۰
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۸/۰۲/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: سوهانک
متراژ بنا: ۷۵
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۰/۰۲/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 21
محله: جاده مخصوص کرج
متراژ بنا: ۷۰۰
متراژ زمین: ۴۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۱۲/۰۲/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 15
محله: افسریه
متراژ بنا: ۷۰
متراژ زمین: ۱۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۶/۱۰/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: شمس آباد
متراژ بنا: ۸۲۰
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>