نتایج جستجوی فایلهای رهن و اجاره خانه ، کلنگی و مستغلات

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<5427مورد یافت شد>>
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: شیان
متراژ بنا: ۱۰۰۰۰
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۵/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: تهرانپارس
متراژ بنا: ۸۰۰
متراژ زمین: ۱۱۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۳/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: آبعلی
متراژ بنا: ۱۵۰
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۱/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: اجاره دار-خواجه نظام
متراژ بنا: ۸۹
متراژ زمین: ۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۲۲/۰۸/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: صادقيه
متراژ بنا: ۱۰۶
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۱۸/۰۸/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 21
محله: تهرانسر
متراژ بنا: ۹۰
متراژ زمین: ۹۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۱۸/۰۸/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: مولوی
متراژ بنا: ۱۰۰
متراژ زمین: ۱۲۱
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۱۸/۰۸/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 14
محله: آهنگ(محلاتی)
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۴۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۱۴/۰۸/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: شهریار
متراژ بنا: ۶۰
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۱۲/۰۸/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: ویلا(نجات الهی)
متراژ بنا: ۱۵۰
متراژ زمین: ۳۵۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۹/۰۸/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: فرجام
متراژ بنا: ۵۰۰
متراژ زمین: ۴۰۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره خانه و مستغلات


تاریخ واگذاری: ۰۵/۰۸/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: نامجو(گرگان)
متراژ بنا: ۱۵۰
متراژ زمین: ۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>