نتایج جستجوی فایلهای خرید و فروش آپارتمان

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<69534مورد یافت شد>>
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۶/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 13
محله این آپارتمان: تهران نو
متراژ: ۷۵.۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۶/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 22
محله این آپارتمان: آبشار
متراژ: ۷۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۶/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 8
محله این آپارتمان: مجیدیه
متراژ: ۷۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 5
محله این آپارتمان: آیت اله کاشانی
متراژ: ۸۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 22
محله این آپارتمان: شهرک صدرا
متراژ: ۱۴۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 3
محله این آپارتمان: آفریقا(جردن)
متراژ: ۲۱۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 8
محله این آپارتمان: نارمک
متراژ: ۵۲
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 21
محله این آپارتمان: جاده مخصوص کرج
متراژ: ۱۰۷
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 14
محله این آپارتمان: شکوفه
متراژ: ۵۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 4
محله این آپارتمان: شمس آباد
متراژ: ۱۰۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 13
محله این آپارتمان: تهران نو
متراژ: ۴۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۳/۱۴۰۳
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 7
محله این آپارتمان: مدنی(نظام آباد)
متراژ: ۶۴
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>