نتایج جستجوی فایلهای خرید و فروش آپارتمان

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<53787مورد یافت شد>>
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۷/۱۲/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 4
محله این آپارتمان: هروی
متراژ: ۶۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۷/۱۲/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 2
محله این آپارتمان: ستارخان
متراژ: ۹۷
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۷/۱۲/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 10
محله این آپارتمان: جیحون
متراژ: ۴۲
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۷/۱۲/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 10
محله این آپارتمان: جیحون
متراژ: ۴۸
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۷/۱۲/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 5
محله این آپارتمان: پونک
متراژ: ۶۸
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۶/۱۲/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 11
محله این آپارتمان: کارگرجنوبی
متراژ: ۶۴
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۶/۱۲/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 3
محله این آپارتمان: توانیر(عباسپور)
متراژ: ۷۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۶/۱۲/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 4
محله این آپارتمان: هروی
متراژ: ۶۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۶/۱۲/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 2
محله این آپارتمان: ستارخان
متراژ: ۶۲
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۶/۱۲/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 3
محله این آپارتمان: دیباجی
متراژ: ۱۰۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۶/۱۲/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 5
محله این آپارتمان: شهرک شاهین
متراژ: ۷۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۶/۱۲/۱۳۹۸
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 2
محله این آپارتمان: ستارخان
متراژ: ۱۰۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>