نتایج جستجوی فایلهای خرید و فروش آپارتمان

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<58083مورد یافت شد>>
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۴/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 5
محله این آپارتمان: شهرک شاهین
متراژ: ۱۱۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۴/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 8
محله این آپارتمان: مدنی(نظام آباد)
متراژ: ۹۲
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۴/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 2
محله این آپارتمان: سعادت آباد
متراژ: ۱۰۴
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۴/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 3
محله این آپارتمان: دولت
متراژ: ۹۱
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۴/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 5
محله این آپارتمان: پونک
متراژ: ۸۳
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۴/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 4
محله این آپارتمان: تهرانپارس
متراژ: ۴۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 5
محله این آپارتمان: آیت اله کاشانی
متراژ: ۹۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 3
محله این آپارتمان: دیباجی
متراژ: ۱۷۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 2
محله این آپارتمان: کوي نصر(گيشا)
متراژ: ۷۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 9
محله این آپارتمان: آزادی
متراژ: ۶۲
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 5
محله این آپارتمان: شهرک نفت
متراژ: ۶۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۱/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 2
محله این آپارتمان: شهرآرا
متراژ: ۵۲
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>