نتایج جستجوی فایلهای خرید و فروش آپارتمان

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<55960مورد یافت شد>>
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۸/۰۷/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 5
محله این آپارتمان: پونک
متراژ: ۱۵۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۸/۰۷/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: حومه تهران
محله این آپارتمان: دماوند
متراژ: ۲۱۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۷/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: حومه تهران
محله این آپارتمان: گلشهر
متراژ: ۱۵۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۷/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 2
محله این آپارتمان: پونک
متراژ: ۷۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۷/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 7
محله این آپارتمان: سيدخندان
متراژ: ۸۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۷/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 22
محله این آپارتمان: چیتگر
متراژ: ۲۵۲
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۷/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 8
محله این آپارتمان: نارمک
متراژ: ۴۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۷/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 6
محله این آپارتمان: یوسف آباد
متراژ: ۱۰۸
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۷/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 2
محله این آپارتمان: کوي نصر(گيشا)
متراژ: ۱۷۵
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۷/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 18
محله این آپارتمان: جاده ساوه(سعیدی)
متراژ: ۵۲
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۷/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 1
محله این آپارتمان: قيطريه
متراژ: ۱۲۲
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۷/۱۳۹۹
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 14
محله این آپارتمان: دولاب
متراژ: ۶۴
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>