نتایج جستجوی فایلهای رهن و اجاره اداری

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<18225مورد یافت شد>>
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۲۰/۰۴/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: شهرزیبا
متراژ: ۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۱۶/۰۴/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: فرمانيه
متراژ: ۱۳۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۱۳/۰۴/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: نیاوران
متراژ: ۱۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۱۳/۰۴/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: آیت اله کاشانی
متراژ: ۸۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۱۲/۰۴/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 9
محله: استاد معین
متراژ: ۵۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۱۲/۰۴/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: شریعتی
متراژ: ۴۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۰۹/۰۴/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: دروس
متراژ: ۵۱
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۰۷/۰۴/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: کاظم آباد
متراژ: ۶۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۰۷/۰۴/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: ویلا(نجات الهی)
متراژ: ۱۷۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۰۵/۰۴/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: بهارستان
متراژ: ۶۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۰۵/۰۴/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: قائم مقام فراهانی
متراژ: ۸۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۰۴/۰۴/۱۴۰۳
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: شریعتی
متراژ: ۱۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>