نتایج جستجوی فایلهای رهن و اجاره اداری

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<17928مورد یافت شد>>
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۲۸/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: توحید
متراژ: ۹۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۲۸/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: آفریقا(جردن)
متراژ: ۱۳۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 10
محله: قصرالدشت
متراژ: ۵۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۲۷/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: تهرانپارس
متراژ: ۹۳
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: شهرک قدس(غرب)
متراژ: ۳۶۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: مقدس اردبیلی
متراژ: ۱۴۳
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: یوسف آباد
متراژ: ۱۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: جنت آباد
متراژ: ۶۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۲۲/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: سهروردی
متراژ: ۸۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۲۲/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: مرزداران
متراژ: ۱۶۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

رهن و اجاره اداری


تاریخ واگذاری: ۲۱/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: میرداماد
متراژ: ۱۰۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>