نتایج جستجوی فایلهای فروش مغازه

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<20983مورد یافت شد>>
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۴/۱۲/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 14
محله: شکوفه
متراژ: ۶۳
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۳/۱۲/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 13
محله: پيروزي
متراژ: ۱۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۷/۱۱/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: امانیه
متراژ: ۲۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۷/۱۱/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: شهرک اکباتان
متراژ: ۴۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۶/۱۱/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: لاله زار
متراژ: ۱۱
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۵/۱۱/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: رسالت
متراژ: ۸۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۲/۱۱/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: تجريش
متراژ: ۱۷۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۱/۱۱/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: امین حضور
متراژ: ۲۱
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۱/۱۱/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: مولوی
متراژ: ۱۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۶/۱۱/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: بازار
متراژ: ۴۸۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۴/۱۱/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: پاسداران
متراژ: ۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۳/۱۱/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: کوي نصر(گيشا)
متراژ: ۱۶
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>