نتایج جستجوی فایلهای نیاز به خرید مسکن

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<2170مورد یافت شد>>
item

نیاز به خرید مستغلات


تاریخ ثبت: ۱۴/۱۲/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۲۵۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید مستغلات


تاریخ ثبت: ۱۴/۱۲/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۲۵۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۷/۰۵/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: دکترفاطمی
متراژ: ۳۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۳۱/۰۴/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: ونک
متراژ: ۷۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید مستغلات


تاریخ ثبت: ۱۳/۰۴/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 8
محله: نارمک
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۲۰۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۷/۰۳/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: زرگنده
متراژ: ۶۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۰۲/۰۳/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: آفریقا(جردن)
متراژ: ۱۰۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۰۲/۰۳/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: پاسداران
متراژ: ۱۰۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۰۲/۰۳/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: سایر
متراژ: ۱۰۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۰۲/۰۳/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: مفتح
متراژ: ۱۰۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۰۲/۰۳/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: جنت آباد
متراژ: ۱۰۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۸/۰۲/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 8
محله: گلبرگ
متراژ: ۷۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>