نتایج جستجوی فایلهای نیاز به خرید مسکن

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<2157مورد یافت شد>>
item

نیاز به خرید مستغلات


تاریخ ثبت: ۲۰/۰۹/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ بنا: ۴۵۰۰
متراژ زمین: ۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۱۸/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: نیاوران
متراژ: ۷۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید اداری


تاریخ ثبت: ۱۱/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: پردیس
متراژ: ۱۰۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۰۸/۰۷/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۸۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۱۰/۰۶/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: پاسداران
متراژ: ۱۲۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۰۸/۰۶/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 1
محله: قيطريه
متراژ: ۱۴۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۷/۰۵/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 13
محله: پيروزي
متراژ: ۸۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید مستغلات


تاریخ ثبت: ۲۹/۰۳/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ بنا: ۱۰۰۰
متراژ زمین: ۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۱۴/۰۳/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: پردیس
متراژ: ۸۷
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۵/۰۸/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۸۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید مستغلات


تاریخ ثبت: ۱۹/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۲۰۴
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۰۳/۰۴/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: طرشت
متراژ: ۶۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>