نتایج جستجوی فایلهای نیاز به خرید مسکن

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<2125مورد یافت شد>>
item

نیاز به خرید مستغلات


تاریخ ثبت: ۲۴/۰۶/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: کرج
متراژ بنا: ۷۰
متراژ زمین: ۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۰۶/۰۴/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۷۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۷/۰۲/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: سلسبیل
متراژ: ۴۵
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۰۸/۰۱/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: اسلامشهر
متراژ: ۶۵
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید ویلا


تاریخ ثبت: ۰۷/۱۲/۱۳۹۷
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ بنا: ۳۵۰
متراژ زمین: ۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید مستغلات


تاریخ ثبت: ۰۲/۱۱/۱۳۹۷
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: اسلامشهر
متراژ بنا: ۱۰۰
متراژ زمین: ۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید مستغلات


تاریخ ثبت: ۲۴/۱۰/۱۳۹۷
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: رباط کریم
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۱۰۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید مستغلات


تاریخ ثبت: ۲۴/۱۰/۱۳۹۷
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: ورامین
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۶۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۱۱/۱۰/۱۳۹۷
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 20
محله: شهرری
متراژ: ۱۰۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۱/۰۹/۱۳۹۷
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: شهرک واوان
متراژ: ۶۴
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید مستغلات


تاریخ ثبت: ۰۳/۰۹/۱۳۹۷
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۲۰۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید مستغلات


تاریخ ثبت: ۰۳/۰۹/۱۳۹۷
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: سعادت آباد
متراژ بنا: ۲۴۰
متراژ زمین: ۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>