نتایج جستجوی فایلهای نیاز به رهن و اجاره مسکن

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<3933مورد یافت شد>>
item

نیاز به رهن و اجاره مستغلات


تاریخ ثبت: ۲۵/۱۱/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: ولیعصر(عج)
متراژ بنا: ۱۰۰
متراژ زمین: ۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره مستغلات


تاریخ ثبت: ۲۶/۰۹/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: ولیعصر(عج)
متراژ بنا: ۱۰۰
متراژ زمین: ۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۱/۰۷/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله: شهرک قدس(غرب)
متراژ: ۵۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره مغازه


تاریخ ثبت: ۲۷/۰۶/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 21
محله: تهرانسر
متراژ: ۳۵
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۱۵/۰۵/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۴۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۲/۰۴/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله:
متراژ: ۱۰۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۲/۰۴/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۴۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۱۲/۰۴/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: گمرک
متراژ: ۵۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۰۶/۰۳/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 11
محله: انقلاب
متراژ: ۵۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۰۴/۰۳/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۷۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۱۵/۰۱/۱۴۰۲
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: ونک
متراژ: ۳۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره اداری


تاریخ ثبت: ۱۹/۱۲/۱۴۰۱
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 10
محله: نواب صفوی
متراژ: ۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>