نتایج جستجوی فایلهای نیاز به رهن و اجاره مسکن

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<3828مورد یافت شد>>
item

نیاز به رهن و اجاره مغازه


تاریخ ثبت: ۲۵/۰۶/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۱۷/۰۵/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: تهرانپارس
متراژ: ۱۰۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۱۷/۰۵/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: تهرانپارس
متراژ: ۷۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره اداری


تاریخ ثبت: ۱۴/۰۵/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره اداری


تاریخ ثبت: ۰۶/۰۵/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: پونک
متراژ: ۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره اداری


تاریخ ثبت: ۰۱/۰۵/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: پونک
متراژ: ۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره اداری


تاریخ ثبت: ۲۵/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: پونک
متراژ: ۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۱۶/۱۰/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۷۸
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره اداری


تاریخ ثبت: ۱۳/۱۰/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 21
محله: تهرانسر
متراژ: ۲۰۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۳/۰۹/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۵۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره مغازه


تاریخ ثبت: ۲۳/۰۹/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۵۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۱۶/۰۹/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۶۵
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>