نتایج جستجوی فایلهای نیاز به رهن و اجاره مسکن

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<3821مورد یافت شد>>
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۱۶/۱۰/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۷۸
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره اداری


تاریخ ثبت: ۱۳/۱۰/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 21
محله: تهرانسر
متراژ: ۲۰۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۳/۰۹/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۵۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره مغازه


تاریخ ثبت: ۲۳/۰۹/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۵۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۱۶/۰۹/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۶۵
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۶/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: مارلیک
متراژ: ۲۰۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۱۸/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: فردیس
متراژ: ۶۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۱۰/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: پردیس
متراژ: ۷۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۷/۰۷/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: پاکدشت
متراژ: ۷۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۰۶/۰۷/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 6
محله: یوسف آباد
متراژ: ۳۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره مغازه


تاریخ ثبت: ۰۸/۰۶/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله: کرج
متراژ: ۷
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره مغازه


تاریخ ثبت: ۰۶/۰۵/۱۳۹۸
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 8
محله: نارمک
متراژ: ۲۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>