نتایج جستجوی فایلهای نیاز به رهن و اجاره مسکن

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<3899مورد یافت شد>>
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۹/۰۷/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 22
محله: دریاچه خلیج فارس
متراژ: ۱۰۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۱۵/۰۶/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 12
محله: ایران
متراژ: ۸۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۳/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۵۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۱۵/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۷۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۱۵/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۳۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۱۴/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۵۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره اداری


تاریخ ثبت: ۱۳/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: رسالت
متراژ: ۵۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۰۹/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 3
محله: گاندی
متراژ: ۱۲۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره مغازه


تاریخ ثبت: ۰۸/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۲۵
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره اداری


تاریخ ثبت: ۰۸/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 4
محله: رسالت
متراژ: ۵۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره مغازه


تاریخ ثبت: ۰۴/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۲۵
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره مستغلات


تاریخ ثبت: ۰۳/۰۵/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ بنا: ۶۰۰
متراژ زمین: ۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>