نتایج جستجوی فایلهای نیاز به رهن و اجاره مسکن

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<3883مورد یافت شد>>
item

نیاز به رهن و اجاره اداری


تاریخ ثبت: ۲۳/۰۳/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله:
متراژ: ۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره اداری


تاریخ ثبت: ۲۳/۰۳/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 2
محله:
متراژ: ۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۲/۰۳/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 8
محله: نارمک
متراژ: ۴۸
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۰/۰۳/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 5
محله: پونک
متراژ: ۹۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره اداری


تاریخ ثبت: ۱۰/۰۳/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: حومه تهران
محله:
متراژ: ۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۰۱/۰۳/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۶۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۵/۰۲/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 22
محله:
متراژ: ۷۵
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۰/۰۲/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 7
محله: مدنی(نظام آباد)
متراژ: ۳۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۲۰/۰۲/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 15
محله: کیانشهر
متراژ: ۶۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۱۱/۰۲/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 10
محله: دامپزشکی
متراژ: ۳۵
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره اداری


تاریخ ثبت: ۰۱/۰۲/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه: 18
محله:
متراژ: ۵۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان


تاریخ ثبت: ۰۱/۰۲/۱۴۰۰
موقعیت: املاک تهران
منطقه:
محله:
متراژ: ۵۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>